Khu dân cư cao cấp Thuận Hưng – Bình Điền có vị trí tọa lạc tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, tại Khu chức năng số 17, đô thị mới Nam thành phố tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Khu dân cư cao cấp Thuận Hưng – Bình Điền có vị trí tọa lạc tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, tại Khu chức năng số 17, đô thị mới Nam thành phố tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.