AN PHÁT

An phát ra đời trong bối cảnh ngành xây dựng dân dụng Việt nam phát triển mạnh mẽ do hội nhập với sản phẩm và phương pháp xây dựng mới của các nước tiên tiến. nhận thức, yêu cầu về các sản phẩm mới thay thế các sản phẩm truyền thống đối với vật liệu xây dựng nói chung và vật liệu ốp lát nói riêng đòi hỏi ngành sản xuất trong nước phải lớn mạnh để đáp ứng được yêu cầu. nắm bắt được yêu cầu cấp thiết của thị trường.

TẦM NHÌN

Trở thành nhà sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất
xây dựng hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH

Hướng tới sản phẩm có tính ứng dụng cao để
phục vụ nhu cầu ốp lát của đại đa số người tiêu
dung, nâng cao giá trị sống cho người Việt.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Gắn kết tương lai – Giá trị bền vững

An Phát luôn hướng tới những sản phẩm có tính ứng dụng để nâng cao chất lượng xây dựng, nâng cao giá trị sống cho người Việt.

Diện tích nhà máy

tấn sản phẩm mới năm
(Diện tích nhà máy)

Đối tác
Đối tác của chúng tôi bao gồm nhiều đơn vị thi công lớn trong ngày xây dựng và các chuỗi cung ứng vật tư lớn trên cả nước.
3/5 - (1 bình chọn)